Święty Augustyn pisał, że „kto śpiewa, dwa razy się modli”. Muzyka jest nieodłączną częścią liturgii w kościele katolickim. Okazuje się jednak, że znaczenie ma nie tylko to co się śpiewa ale i jak. Kilkadziesiąt osób przyjechało więc do Rokitna, aby doskonalić swój śpiew i grę na instrumentach.