Rozpoczynamy piątą edycję plebiscytu Złota Piłka Ekstraklasy Kulturalnej. O charakterystyczną statuetkę w kształcie piły będą się mogły ubiegać osoby, które tworzą i promują wydarzenia kulturalne w małych miejscowościach.

Po raz piąty wspólnie z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gorzowie wręczymy Złotą Piłkę programu „Ekstraklasa kulturalna”. Niezwykła statuetka w kształcie niewielkiej piły czyli piłki zostanie przyznana za przecinanie stereotypu, że kultura jest nudna, zwłaszcza w małych miejscowościach. Na zgłoszenia kulturalnych pasjonatów, grup i wydarzeń, które powstały z potrzeby serca, czekamy do 18 maja!